انجام عملیات ایزولاسیون سقف نیلوفری صحن امام خمینی و صحن کوثر حرم حضرت امام رضا (ع ) مشهد مقدس(14000 متر مربع) وتحویل مواد آبند  پلی اورتان برای  صحن امام خمینی در حرم حضرت امام رضا (ع)( 40 تن مواد پلی اورتان)