تاريخچه

به یاری دوست ،موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی خیریه اهل البیت سلام ال...علیهم  که فعالیت هایش را به صورت غیر منسجم از چندین دهه پیش، در پیشبرد اهداف خیرخواهانه موسسین گروه صنعتی مکرر آغاز کرده، قصد دارد با شکل دادن جامعه ی بشری با اهداف والای اخلاقی و انسانی راه خود را ادامه دهد.
امید داریم در این مسیر ،در هر قدمی که برای انسان ها و رشد محل زندگیشان بر می داریم از ریا و غرور دور باشیم و عزت و کرامت تک تک انسان ها را سرلوحه ی کارمان قرار دهیم؟

در باره ما :سالها به دنبال نیاز افراد نیازمند و با آبرو ،ما هم سهمی کوچکی از این دریای بیکران یاری به همنوع را انجام می دادیم و در کنار مجموعه های دیگر خیریه، به کمک رسانی این قشر نیازمند می پرداختبم ولی همچنان در گرداب فقر غوطه ور بودند و روز به روز دامنه نیاز های آنها گسترده تر می شد .پس برآن شدیم که درکنار یک مجموعه خیریه که 400 خانواده را تحت پوشش داشتند در جهت بازنگری و بررسی نیازهای اساسی این خانواده ها اقدام کنیم و با هماهنگی این مجموعه تیمی از مددکاران شکل گرفت و با برنامه ریزی مدونی ، نسبت به بازدید و تهیه اطلاعات پایه ای ، شناسایی نوع نیاز،اولویت نیاز و ...  به تحلیل آماری و ارزیابی آنها پرداختیم و این امر منجر به تغییر نگرش آن مجموعه مبنی بر سعی بر خودکفایی خانواده ها علاوه بر تامین مایحتاج زندگی آنها گردید  و بر این اساس ،  با برنامه ریزی  کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت برای ایجاد اشتغال و خودکفایی تعدادی از خانواده ها  اقدام شد ودرضمن تعداد زیادی از آنها از لیست رسیدگی و روتین مجموعه خارج شدند . براساس آمار و نوع توانمندی بانوان سرپرست خانواده در جهت اشتغال انها نسبت به ایجاد سه کارگاه آموزش و تولیدی خیاطی و طبخ غذا و کارگاه گل سازی اقدام گردید و تا کنون نیز تعدادی از این بانوان علاوه بر حرفه آموزی و امرار معاش به سطحی از توانمندی رسیدند که به کارگاههای تولیدی دیگر معرفی شدند و افراد دیگری   جانشین آنها شده اند و یا تعدادی از آنها همچنان با همان مجموعه همکاری می کنند .این برنامه علاوه بر رشد اقتصادی منجر به رشد اجتماعی و فرهنگی  آنها نیز گردید .در نتیجه ، این نقطه عطفی بود برای ما که به این نتیجه برسیم که چه بسیار خیریه هایی که درجهت تامین مایحتاج این خانواده ها اقدام می کنند ودر حال حاضر رویکرد بسیاری از موسسه های خیریه ایجاد اشتغال و  رشد واعتلای این خانواده ها نیز می باشد .ولی همچنان  تعداد قابل ملاحظه ای  از موسسه های خیریه ، همچنان همان رویکرد صرف کمک رسانی را دنبال می کنند و متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بین خیریه ها، هنوز هرکدام به تنهایی اقدام به این کار می کنند و چه بسا که روی تلخ و دردناک این معضل این باشد که افراد از طریق چندین خیریه برای رفع نیاز خود اقدام می کنند و کافی است که کسی روش این کار را بلد باشد و زندگی انگل واری  را پیشه خود کند و چه تاثیرات زشتی بر رشد کودکان و آینده آنها می گذارد بماند !!!!!!

پس از آن به همین دلیل فاحش، تصمیم گرفتیم که اگر برای رفع نیازهای این قشر اقدام می کنیم با هدف حمایت مقطعی و در جهت ایجاد اشتغال و خود کفایی آنها باشد . (شرحی بر نمونه های موفق در این زمینه، در حال تدوین می باشد که از طریق سایت معرفی می گردند)
در طی انجام این کار ارزشمند و آسیب شناسی آن ،تهران با معضل بزرگ حاشیه نشینی ذهن ما را به تعداد زیادی مهاجر سرگردان معطوف می کند که به خاطر نداشتن امکانات و سختی شرایط بومی خودشان، ناچار به مهاجرت شده اند..و این مهاجرت از دیدگاه های مختلف اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی،روانی و... آسیب های بسیار جدی به حاشیه ی شهر وارد می کند برای همین بر آن شدیم تا نگاه دقیق تری به ریشه های این مهاجرت های در حال افزیش کنیم .

دنبال علت گشتیم علت هایی که برای همه روشن است اکثر قریب به اتفاق این افراد در حاشیه شهر های بزرگ زندگی می کنند و مهاجرینی هستند که از مناطق کم برخودار به شهر های بزرگ مهاجرت می کنند و پس از رسیدن به یک کار بخور و نمیر، می روند و خانواده را نیز به این حاشیه ها می آورند و حالا شروع فصل جدیدی از مشکلات است .

یکی از بنیادی ترین این ریشه ها محرومیت در مناطق محروم کشور است.برای همین نیتمان را به صورت کلی در جهت محرومیت زدایی از یک منطقه محروم با بررسی های کلی در همه زمینه ها از جمله  توسعه زیرساخت ها برای ایجاد اشتغال ،شناسایی پتانسیل ها و نیازهای بنیادی منطقه و اقدام جهت رفع آنها ،به مدت زمان 5 ساله قرار دهیم .باشد که این طرح نمونه ای موفق برای تغییر نگرش مجموعه های دیگر خیریه نیز باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1392/06/30 | نظرات