طرح آموزشی بصائر
از کلیه اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان و علاقه مندان جهت بازدید از غرفه طرح بصائر در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دعوت بعمل می آورد.


نمایشگاه بین المللی قران