پروژه انجام شده ساخت و بازسازی سایر امکان مذهبی
   
مسجد ولیعصر روستای حصار بالا ورامین
کمک به ساخت مسجد و ایزولاسیون سقف مسجد
مسجد صاحب الزمان (عج) روستا خسرو آباد تالش
ساخت مسجد و خانه عالم