قبل
استان شهرستان بخش دهستان  روستا جمعيت نام مدرسه مقطع تعداد دانش آموز
بوشهر تنگستان     کلات   شهید چمران   50

موارد نیاز: ساختمان نشست کرده، محوطه سازی، منبع آب، ساخت سرويس بهداشتي دو چشمه
موارد اقدام شده: احداث 2 چشمه سرويس بهداشتي همراه آبخوري (4 و 14 متر) - نصب منبع آب 9000 ليتري همراه با پايه و پمپ


ساخت سرويس بهداشتي